• Film startowa

O Wieży

Wieża Quistorpa

Wieżę Quistorpa wybudował w latach 1900-04 na cześć swojego ojca Johannesa Quistorpa szczecińskiego przedsiębiorcy i filantropa jego syn Martin. On to również sprzedając miastu 526ha terenów miejskich za 3,5mln marek „dorzucił” w gratisie 28ha terenów dzisiejszego parku Kasprowicza, spełniając testament ojca, w którym zapisał ten obszar jako teren rekreacyjny dla szczecinian. Wieża Quistorpa wraz z przylegającym terenem na którym znajdowały się liczne alejki z zielenią ogrodową była popularnym miejscem niedzielnych spacerów mieszkańców Szczecina.

 

 

7 kwietnia 1914 w górną część wieży uderzył piorun i uległa ona uszkodzeniu. Po remoncie i zainstalowaniu piorunochronów udostępniono ją ponownie odwiedzającym. W 1942 na szczycie wieży zainstalowana została stacja radarowa oraz punkt obserwacyjny obrony przeciwlotniczej.

 

Okoliczności i dokładny czas zburzenia wieży nie są do końca jasne. Jedna spośród wersji mówi, że wieża zniszczona została w 1944 roku wskutek jednego z alianckich nalotów bombowych, inna – że wysadzona była w powietrze przez Niemców w 1945 podczas walk o Szczecin, ponieważ stanowiła łatwy punkt odniesienia dla radzieckiej artylerii. Obecnie na wzgórzu znajdują się fragmenty budowli, częściowo zasypane ziemią i zarośnięte. Obok pozostałości znajduje się wejście do podziemi. Pod ziemią istnieje ok. 30-metrowy betonowy korytarz, następnie przechodzący w korytarz drewniany. Jeszcze w latach 80. możliwe było przejście korytarza i wyjście kilkadziesiąt metrów od ruin wieży. Obecnie wyjście jest zablokowane zwałami ziemi.

 

 

Ruiny wieży obok m.in. Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza, willi dawnych dzielnic Westendu i Neu Westendu znalazły się na wytyczonej w 2008 roku ścieżce edukacyjnej "Śladami Quistorpów". Od 2009 roku pod auspicjami miejskiego konserwatora zabytków trwają prace koncepcyjne dotyczące odbudowy Wieży Quistorpa na punkt widokowy oraz jej zagospodarowania na cele turystyczno-użytkowe.

Wieża w filmie Młode Wilki (1995.

Przewiń film do: 1:18:34