• Film startowa

Regulamin zawodów Duathlon

Regulamin Duathlonu – Szturm na Wieżę 19.04.2020

I. Cel

 1. Popularyzacja duathlonu jako wszechstronnej formy ruchu
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dla mieszkańców Szczecina oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru

II. Organizatorzy:

 1. Trigym Tomasz Świtalski – NIP 8522391363 ul. Wojska Polskiego 184b 71-256 Szczecin
 2. Mecenat Miasta Szczecin
 3. Kontakt z organizatorem:
 • Telefonicznie 512 198 823
 • Mailowo : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W klubie na ulicy Wojska Polskiego 184 b 71-256 w Szczecinie

III. Termin, dystans, trasa:

 1. Zawody odbędą się w dniu 19 kwietnia 2020 r. , start zawodów: godz. 11:30;
 2. Start i Meta będą mieść się w bliskiej odległości parkingu należącego do kąpieliska Arkonka;
 3. Start zawodników – indywidualny lub sztafetowy ( 2 osoby)
 4. Biuro zawodów – w klubie Trigym na Wojska Polskiego 184b – czynne w piątek od 15:00 do 20:00, w sobotę od 08:00 do 14:00 oraz w dniu zawodów na parkingu Arkonka od 08:00 do 10:30;
 5. Trasa – dystans 5km-12km-5km – atak na wieżę Quistorpa:

Pierwsza część zawodów:  bieg 5km – 2 pętle – trasa przełajowa.

Druga część zawodów: rower 12 km - 2 pętle. Dopuszczalne rowery: mtb, przełajowe, górskie

Trzecia część zawodów:  bieg 5km – 2 pętle – trasa przełajowa.

 1. Strefa Zmian - na parkingu kąpieliska Arkonka. 
 2. Sztafety – W sztafecie biorą udział dwie osoby – zmiany mogą nastąpić po ukończeniu dowolnego etapu. Zmiana musi zostać dokonana w strefie zmian w specjalnej strefie dla Sztafet. Organizator nie określa ile podziału etapów w sztafecie, ale w celu klasyfikacji każdy członek sztafety musi ukończyć min jeden etap;
 3. Punkt nawadniania – Organizator przewiduje minimum jeden punkt nawadniania na trasie biegowej;
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety;
 5. Trasa będzie oznaczona odpowiednimi znacznikami i zabezpieczona wolontariuszami;
 6. Elektroniczny pomiar czasu – obsługa Foxter,
 7. Wyniki live;
 8. Na każdej pętli biegowej i rowerowej będzie znajdował się kontrolny punkt pomiaru czasu, który pozwoli na kontrolowanie ilości pętli uczestnika oraz umożliwi zarejestrowani między czasów na każdej pętli;
 9. Ominięcie punktu kontrolnego czy wyjście poza obręb wyznaczonej trasy skutkuje dyskwalifikacją;
 10. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny liczony od strzału startera;

IV. Opłaty startowe i pakiet startowy

 1. 1.Pakiet Podstawowy – numery startowe, możliwość pokonania trasy Szturmu, napoje (woda, izotonik), owoce na punktach odżywczych, medal, posiłek regeneracyjny na mecie, drobny upominek :
 • Do 15.02.2020 – opłata 60 zł
 • Do 31.03.2020 – opłata 70 zł
 • Do 16.04.2020 – opłata 90 zł
 • Od 17.04.2020 do startu – 120 zł
 1. 2.Pakiet podstawowy plus koszulka Finishera :
 • Do 15.02.2020 – opłata 80 zł
 • Do 31.03.2020 – opłata 90 zł
 • Do 12.04.2020 – opłata 120 zł
 • Od 13.04.2020 do startu – niedostępne
 1. 3.Sztafety pakiet podstawy:
 • Do 15.02.2020 – opłata 80 zł
 • Do 31.03.2020 – opłata 100 zł
 • Do 16.04.2020 – opłata 120 zł
 • Od 17.04.2020 do startu – 150 zł
 1. 4.Sztafety - pakiet podstawowy plus koszulka Finishera
 • Do 15.02.2020 – opłata 120 zł
 • Do 31.03.2020 – opłata 140 zł
 • Do 12.04.2020 – opłata 180 zł
 • Od 13.04.2020 do startu – niedostępne

V. Zgłoszenia i limity .

 1. Zgłoszeń można dokonywać przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie  internetowej: http://www.crossduathlony.pl/ zakładce „ZAPISY” oraz bezpośrednio przez portal Foxter Sport https://foxter-sport.pl/
 2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: Trigym Tomasz Świtalski ING Bank Śląski PL 13 1050 1559 1000 0097 0194 9233 .W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię, opłata startowa Szturm na Wieżę 2020 Duathlon ”
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
 4. Obowiązuje limit liczby uczestników 300 osób na start indywidualny oraz limit sztafet 50. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących. Organizator przewiduje dodatkowe miejsca dla zaproszonych gości i sponsorów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 6. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
 7. Jeżeli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować do dnia 10.04.2020 można przepisać pakiet na dowolną osobę. Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20zł. Po 10.04.2020 nie ma możliwości przepisania pakietu startowego.
 8. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów;

VI. Klasyfikacje i kategorie

 1. Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z datą urodzenia:
 • Klasyfikacja Open – kobiety i mężczyźni
 • Klasyfikacje wiekowe :
 1. K 20 i M20
 2. K 30 i M30
 3. K 40 i M 40
 4. K 50+ i M50+
 • Sztafety :
 1. Męska
 2. Kobieca
 3. Mieszana
 1. Jeżeli zawodnik zajmie miejsce 1-3 w kategorii open nie jest już klasyfikowany w innych kategoriach;

VII. Nagrody:

 1. Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają pamiątkową statuetkę i drobne nagrody rzeczowe;
 3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkową statuetkę
 4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie duathlonu.
 5. Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
 6. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 7. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

VIII. Warunki uczestnictwa:

 1. W duthlonie  mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza (do pobrania na stronie http://www.crossduathlony.pl/ )   oraz z opłaconą opłatą startową .
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

IX. Pomiar czasu, wyniki

 1. Pomiar czasu podczas Szturmu na Wieżę będzie dokonywany drogą elektroniczną, a wyniki będzie można śledzić live;
 2. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
 3. Zawodnik po zawodach ma obowiązek oddania chipa. W przypadku zgubienia  lub pobrania przed startem drugiego chipa zawodnik powinien wnieść dodatkową opłatę 50 zł pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
 5. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
 6. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na  stronie internetowej;
 7. Każdy zawodnik otrzyma wynik swojego startu drogą smsową
 8. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: jest Trigym Tomasz Świtalski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 184b 71-256 Szczecin;
 2. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa, Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane;
 2. Kontakt: Klub Trigym, ul. Wojska Polskiego 184b w Szczecinie, tel. 512 198 823.
 3. Dane osobowe uczestników Szturmu na Wieże będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Szturmu na Wieżę, także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów;
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie;
 7. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XI. Uwagi końcowe:

 1. Wszystkich uczestników Szturmu na Wieżę obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Ze względów bezpieczeństwa, używanie urządzeń elektronicznych (podczas każdego etapu zawodów)  takich jak iPody, MP3,telefony komórkowe ze słuchawkami jest zabronione .
 3. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa
 5. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 6. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 7. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 8. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w regulaminie.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.